Pomazanie chorých


Pomazanie chorých

Podmienky
byť disponovaný pre prijatie sviatosti pokánia (ak je chorý pri vedomí) a otvorený vo viere pre prijatie tejto sviatosti.
Termíny
- každoročne pre starých a chorých ľudí pri jednej zo sv. omší v pôstnom období (väčšinou pri rannej sv. omši na slávnosť sv. Jozefa);
- iný termín možný podľa dohovoru, avšak v nebezpečenstve smrti kedykoľvek na zavolanie.